Календарний план 2019

Інформація ,яка розміщується  Дата оприлюднення
Календарний план товариства на поточний рік До 31.01.2019
Річна інформація про емітента  Не пізніше 30.06.2019
Річна фінансова звітність  Не пізніше 30.06.2019
Проміжна інформація про емітента за 1й квартал 2019 року – не пізніше 30.04.2019 року;

за 2й квартал 2019 року– не пізніше 30.07.2019 року;

за 3й квартал 2019 року – не пізніше 30.10.2019 року

Проміжна фінансова звітність за 1й квартал 2019 року – не пізніше 30.04.2019 року;

за 2й квартал 2019 року – не пізніше 30.07.2019 року;

за 3й квартал 2019 року – не пізніше 30.10.2019 року

Інформація про проведення річних загальних
зборів
Не пізніше 30.06.2019
Інша інформація яка потребує оприлюднення
згідно чинного законодавства та про яку
емітент може передбачити дату її
оприлюднення
Протокол річних зборів акціонерів – протягом 5 днів після проведення річних загальних
зборів
28.01.2019 Download PDF